Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 16 de juliol del 2013

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat lliura el certificat d'Ecodisseny a l'empresa Knauf

Aquest sistema de gestió especifica les pautes que cal seguir per a la millora de la producció de productes i serveis
L'ecodisseny, en el seu concepte més ampli, és una manera de plantejar el disseny de productes i serveis. També és un procés de millora contínua en la que, cada cop que s'ha de dissenyar o redissenyar un producte, es planteja què se'n pot millorar: Si es pot utilitzar menys matèria primera; utilitzar un sol material en lloc d'utilitzar-ne dos o més, per facilitar-ne el reciclatge; reduir el consum elèctric en la fase d'ús del producte o servei; reduir el consum de matèries primeres i recursos naturals; reduir el pes i/o tamany de l'embalatge; o que el mateix producte o servei s'usi per a dues o més funcions alhora.El resultat és que, a banda d'aconseguir productes més sostenibles, es produeix una reducció de costos en matèries primeres i consum de recursos, una reducció de costos de gestió de residus, perquè se'n generen menys, una millora de la imatge de l'empresa, un valor afegit i una major competitivitat. El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, ha lliurat aquest matí el certificat del Sistema de Gestió d'Ecodisseny Aenor a l'empresa Knauf, dedicada a materials de la construcció, concretament aquells derivats del guix. El certificat l'ha obtingut per al disseny i producció de plaques de guix laminat. La norma ISO 14006 d'Ecodisseny especifica les pautes i dinàmiques a seguir, així com la metodologia de treball que cal internalitzar per a la producció de productes i serveis amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat tècnica, funcional i ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va crear l'any 2012 el Programa català d'ecodisseny 2012-2015 (ecodiscat 2012-2015). Aquest programa s'emmarca en l'Estratègia Catalunya 2020 i és un instrument clau per impulsar la transició cap a una economia més eficient en l'ús dels recursos d'acord amb els objectius d'Europa 2020.

Article: Generalitat de catalunya
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook