Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 2 de gener del 2011

El Parc Agrari del Baix Llobregat, present a Austràlia

Recentment el Parc Agrari del Baix Llobregat ha estat matèria de debat a la Universitat d?Adelaida (Austràlia). Com a exemple pràctic, el doctor Valerià Paül, dins de la conferència del ?Conservació dels espais agraris i xarxes alimentàries alternatives a l?entorn periurbà de Barcelona?, va analitzar el model de gestió de l?espai agrari i de promoció dels productes agrícoles que duu a terme el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
En un context en què l'expansió urbana és una realitat arreu del món, en la seva conferència Paül va sostenir que el futur dels espais agraris només serà possible si reben alguna mena de protecció. I només a partir del fet que es conservin aquests espais agraris poden sorgir xarxes alimentàries alternatives que, mitjançant els circuits curts de comercialització o el comerç just, potenciïn la relació directa entre el productor i el consumidor.

És en aquest sentit que Paül va exposar el model del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. En un entorn fortament urbanitzat, el Baix Llobregat, l'activitat agrària que s'hi desenvolupa en rep la pressió, sigui en forma d'expansió urbana o de ser espai receptor de les infraestructures que van associades a aquesta expansió.

El cas del Parc Agrari és perfectament exportable a Austràlia, va afirmar Paül, que va prendre l'exemple concret de la necessitat de protecció de l'espai agrari a l'entorn d'Adelaide Hills, una zona productiva i amb projectes agroalimentaris en marxa com el Food Connect Adelaide però que pateix la pressió d'una urbanització imminent.
Valerià Paül és doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona i actualment és investigador contractat per la Universitat de Santiago de Compostela. Membre del Grup d'Investigació d'Anàlisi Territorial, Paül s'ha especialitzat en geografia rural, àrees periurbanes, ordenació del territori, i turisme rural.

La conferència, organitzada pel grup d'Estudis Geogràfics i Mediambientals, respon al gir que s'està produint en els estudis agroalimentaris acadèmics, que després de molt de temps centrant-se en les agricultures industrials i els intercanvis d'aliments a escala mundial actualment s'orienten cada vegada més cap a les preocupacions sobre la sostenibilitat dels aliments a escala regional i als sistemes de producció ecològica, integrada i, fins i tot, biodinàmica.

Article: MónSOStenible
Font: Parc Agrari del Baix Llobregat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook