Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 27 de juliol del 2019

El Pantà de la Foixarda, un acord de custòdia urbana per un espai de biodiversitat a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb Paisatges Vius i l'Associació Hàbitats per a la custòdia urbana de la finca municipal el Pantà de la Foixarda. L'acord s'emmarca en el projecte de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, "Infraestructura verda i custòdia urbana:contribuint a l'adaptació de les ciutats al canvi climàtic" que té per objectiu promoure la biodiversitat i l'adaptació al canvi climàtic, i suposa una prova ilot en aquest tipus de custòdia.La custodia urbana un tipus de gestió participativa per implicar la ciutadania en la gestió d'espais per mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals.
  -  -  <br />  <br />  

L'acord a que s'ha arribat implica una prova pilot a través de la custòdia urbana. La custòdia urbana és un tipus de gestió participativa que vol implicar la ciutadania en la gestió d'espais per mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals. S'ha triat la finca municipal de Barcelona, el Sot del Pantà de la Foixarda, d'aproximadament una hectàrea, amb una llacuna semipermanent a la part inferior i una presència important de flora exòtica.

Accions que contempla la prova pilot 

- Selecció de Paisatges Vius i l'Associació Hàbitats com a entitats per a gestionar la finca, a fi de promoure'n la biodiversitat i adaptar-la al canvi climàtic, tot involucrant la ciutadania.
- L'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat l'ús de la finca per quatre anys per destinar-la a la conservació de la natura, el foment de la biodiversitat i la restauració d'ecosistemes. Aquesta autorització constitueix l'acord de custòdia entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació Hàbitats i Paisatges Vius.
- S'ha redactat el Pla de gestió de la finca pel període 2019 - 2030. El Pla de Gestió inclou una descripció de l'espai i dels seus elements d'interès, la identificació dels factors limitants i amenaces (amb un èmfasi especial en el canvi climàtic), els objectius del projecte i el programa d'actuació.
- En els darrers mesos s'han executat algunes de les actuacions previstes al pla de gestió:
- Recuperació d'espais oberts, reduint la coberta d'espècies lianoides exòtiques.
- Eliminació de vegetació que havia envaït la llera de la llacuna, per promoure la vegetació pròpia d'aquest ambient.
- Construcció d'estructures per a afavorir el refugi i la cria d'eriçons, rèptils i artròpodes.
- Col·locació de caixes niu per a ocells i ratpenats.
- Alliberament de rapinyaires nocturns.
- Organització d'una jornada de voluntariat.
La XCN i l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb les entitats de custòdia implicades, estan treballant per donar continuïtat a les accions previstes al Pla de Gestió de l'espai.

La meitat de la població mundial viu a les ciutats, i a aquestes se’ls atribueix el 70% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle

A més, les ciutats són particularment vulnerables al canvi climàtic per la seva estructura i per la impermeabilització del sòl, que causen un major increment de temperatura i agreugen els efectes de les tempestes. A Barcelona, els reptes més importants que haurà d’afrontar la ciutat pel que fa al canvi climàtic són l’augment de la temperatura, la reducció de la disponibilitat d’aigua, l’increment de les inundacions i el retrocés de les platges. Aquests canvis comportaran efectes negatius sobre la salut i la qualitat de vida de les persones, però també sobre la natura (desaparició d’espècies i paisatges, i aparició de plagues i espècies invasores). En aquest context, la gestió de la infraestructura verda, xarxa de zones naturals i seminaturals dissenyada i gestionada per a la prestació d’un ampli ventall de serveis ecosistèmics, en clau de millora de la biodiversitat i adaptació al canvi climàtic és imprescindible per a assegurar que els serveis ecosistèmics que proporciona a la població es mantinguin. 


Article: MónSOStenible
Font: XCN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

La custòdia urbana contempla un conjunt d'estratègies per a implicar la ciutadania en la gestió d'espais urbans amb l'objectiu de mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals. La participació de diversos agents, com són la propietat, les persones potencialment usuàries, l'administració pública i la societat en general, és clau per a una gestió responsable de l'espai urbà. Aquesta naturalesa participativa de la custòdia urbana la fa especialment interessant com a eina de gestió de la infraestructura verda de les ciutats. A Barcelona, l'any 2012 i 2015 es van realitzar concursos públics dins el Pla BUITS per a la cessió de solars municipals a entitats sense ànim de lucre, amb una finalitat social i ambiental, mostrant el seu compromís amb la gestió participativa i la potenciació del verd urbà a través d'horts urbans. Paral·lelament, Barcelona va aprovar el Pla del Verd i de la Biodiversitat (2012-2020), amb diversos objectius, entre els que destaquen conservar i millorar el patrimoni natural, incrementar la superfície verda i la seva connectivitat, potenciar els serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat i fer la ciutat més resilient al canvi climàtic. L'any 2018 Barcelona també va aprovar el Pla Clima (2018-2030), amb els objectius principals de reduir les emissions de gasos contaminants en un 45% per l'any 2020 i de ser una ciutat neutra en carboni el 2050. L'objectiu d'aquest projecte és establir una prova pilot de gestió participativa d'una finca municipal per a potenciar-ne la biodiversitat i promoure'n l'adaptació al canvi climàtic, mitjançant l'eina de la custòdia urbana. La custòdia urbana contempla un conjunt d'estratègies per a implicar la ciutadania en la gestió d'espais urbans amb l'objectiu de mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals. La participació de diversos agents, com són la propietat, les persones potencialment usuàries, l'administració pública i la societat en general, és clau per a una gestió responsable de l'espai urbà. Aquesta naturalesa participativa de la custòdia urbana la fa especialment interessant com a eina de gestió de la infraestructura verda de les ciutats. A Barcelona, l'any 2012 i 2015 es van realitzar concursos públics dins el Pla BUITS per a la cessió de solars municipals a entitats sense ànim de lucre, amb una finalitat social i ambiental, mostrant el seu compromís amb la gestió participativa i la potenciació del verd urbà a través d'horts urbans. Paral·lelament, Barcelona va aprovar el Pla del Verd i de la Biodiversitat (2012-2020), amb diversos objectius, entre els que destaquen conservar i millorar el patrimoni natural, incrementar la superfície verda i la seva connectivitat, potenciar els serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat i fer la ciutat més resilient al canvi climàtic. L'any 2018 Barcelona també va aprovar el Pla Clima (2018-2030), amb els objectius principals de reduir les emissions de gasos contaminants en un 45% per l'any 2020 i de ser una ciutat neutra en carboni el 2050. L'objectiu d'aquest projecte és establir una prova pilot de gestió participativa d'una finca municipal per a potenciar-ne la biodiversitat i promoure'n l'adaptació al canvi climàtic, mitjançant l'eina de la custòdia urbana.

Informació relacionada

Dijous, 24 de novembre del 2011
Es presenta el Manifest de Sabadell "Per la gestió i la custòdia dels arbres i boscos"