Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 13 d'agost del 2012

El Pacte per la Bossa suma ja 64 empreses i associacions adherides

En el Pacte per la Bossa, una iniciativa de l'Agència de Residus de Catalunya, que té per objectiu reduir les bosses de plàstic d'un sol ús, hi estan representades les principals organitzacions del comerç, la distribució i la fabricació de plàstics amb presència a Catalunya.
Les associacions integrants del Pacte per la Bossa són: Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), Confederación Española de Comercio (CEC), Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Consell d'Empreses Distribuidores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), i l' Asociación Española de Fabricantes de Bolsas de Plástico (AEFBP). Des d'ara, també hi seran la Confederació de Comerç de les Terres de l'Ebre i l'Associació de Comerciants Fondo Comerç, amb les quals s'hi sumen un total de 64 organitzacions.

Els integrants del Pacte per la Bossa estan compromesos a dur a terme un seguit d'actuacions per afavorir la reducció d'aquestes bosses, com ara:
* Campanyes de sensibilització i orientació ambiental del consumidor per al foment de la reutilització de bosses i del seu reciclatge,
* habilitació d'espais adequats per fomentar l'ús del carretó de la compra,
* campanyes per a la promoció del servei domiciliari per a compres superiors a determinats volums,
* establiment de mecanismes de control de bosses dispensades (comptadors, dispensadors i altres sistemes d'assignació de bosses),
* establiment de mecanismes per a l'ompliment automàtic de les bosses,
* incorporació a l'oferta de bosses reutilitzables per congelar,
* bosses reutilitzables de diferents materials (roba, paper o plàstic) i de diferents capacitats, bosses compostables, capses de cartró o plàstic reutilitzables,
* orientació dels consumidors per caixes (caixa verda, caixa ràpida),
* i/o polítiques comercials que potencien conductes ambientals respectuoses en el consumidor, com per exemple, el cobrament al consumidor del cost de la bossa en el cas que n'utilitzi o el descompte al consumidor del cost de la bossa si aquest no la utilitza.

Totes les entitats han acordat donar continuïtat al Pacte amb un nou conveni un cop finalitzi la vigència de l'actual, a finals d'any
La darrera Comissió Tècnica va valorar molt positivament l'evolució del Pacte per la Bossa, que finalitza el desembre d'enguany -d'acord amb la pròrroga que es va aprovar el setembre de 2011-. També va acordar l'elaboració d'un nou conveni que permeti donar continuïtat a les accions empreses i que faciliti el seguiment dels objectius de la nova normativa vigent.

Tot i que no es disposa encara d'estudis concloents, la tendència d'aquests darrers anys ha estat d'una reducció clara de les bosses de plàstic. Les últimes dades, corresponents al 2009, indiquen que havien disminuït, aproximadament, un 30% respecte el 2007. Actualment s'està efectuant un nou estudi per estimar la quantitat de bosses de plàstic d'un sol ús evitades i verificar el compliment dels objectius fixats al PROGREMIC 2007-2012, de reducció del 50% de bosses de plàstic d'un sol ús respecte l'any 2007.

Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook