Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 26 de gener del 2022

El Congrés Nacional d'Educació Ambiental es constitueix en congrés permanent

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Educació Ambiental que es celebra aquest dimecres 26 de gener, el Congrés Nacional d'Educació Ambiental, el CNEA, que el passat mes de novembre va cloure la segona edició, ha anunciat la constitució d'una secretaria permanent de l'organisme. La secretaria permetrà establir una plataforma de treball intercongressos i desenvolupar els compromisos que el Congrés va assumir en la seva declaració final, un decàleg que configura el full de ruta que l'educació ambiental ha de seguir en els propers anys a la vista de les emergències ecològiques i socials que ens comminen, en especial la climàtica i la de biodiversitat.
La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha signat la declaració constitutiva del Congrés Nacional d'Educació Ambierntal de forma permanent
"/>La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha signat la declaració constitutiva del Congrés Nacional d'Educació Ambierntal de forma permanent "per transitar de l'acció individual a la transformació col·lectiva". La signatura ha tingut lloc aquest dimecres 26 de gener coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Educació Ambiental


El Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) és l’espai de trobada de l’educació ambiental a Catalunya, un entorn de treball per actuar davant dels reptes que ens planteja un món canviant i complex i a concebre solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa


El Congrés ha estat un laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya, ha refermat la necessitat de teixir aliances per avançar en educació ambiental —objectiu ja consensuat en la primera edició del Congrés— i ha fet èmfasi en la urgència de transitar de l’acció individual a la transformació col·lectiva. En particular, la declaració afirma que l’educació ambiental és una resposta necessària a la crisi ecosocial i que cal actuar a escala local a través d’experiències autènticament transformadores en què la participació sigui l’eix d’actuació. La declaració apunta una primera visió del tipus d’acció proposada, on la conscienciació ambiental vinculada a les emocions i formulacions educatives innovadores, com ara la ciència ciutadana i els projectes d’aprenentatge servei formen part de l’argumentari.

Per aconseguir-ho, diu també la declaració, cal apostar des de tots els àmbits. Hi estan implicades les administracions, les universitats, les entitats i el món educatiu, el sector privat i també les persones individualment, de forma proporcional a la responsabilitat de cadascú. Bona mostra d’aquesta aposta és, justament, l’anunci de la creació de la secretaria permanent del Congrés, un esdeveniment que al llarg de tot l’any 2021 ha evidenciat l’esperit de generació d’aliances en educació ambiental, ja que la iniciativa ha estat impulsada conjuntament per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Girona, la Societat Catalana d’Educació Ambiental i, en representació de les universitats, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

Aquesta segona edició del  CNEA que, a causa de la pandèmia, es va celebrar de forma telemàtica en vuit sessions, ha aplegat 25 ponents i un total de 1.100 assistents que, de forma conjunta i participativa, han inspirat el conjunt de conclusions que es recullen en la Declaració.

En ocasió del Dia Mundial, el Congrés fa una crida a les persones i a les organitzacions interessades a adherir-se a la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental “Per transitar l’acció individual a la transformació col·lectiva” i a adoptar els compromisos que se’n deriven, a través del web CNEA.cat.

Compromís de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya es compromet amb aquesta Declaració i orienta el seu el seu pla de treball a la consecució dels diferents punts del decàleg, duent a termes les accions següents:
  • Generar aliances territorials entre administracions, empreses, universitats i entitats per fer que l’educació ambiental sigui un eix transversal de país;
  • Potenciar la integració del paper de l’educació ambiental en les polítiques públiques del govern;
  • Promoure la innovació i la transformació social en el marc de la Xarxa d’Escoles Verdes i la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya;
  • Impulsar accions que permetin acostar el medi ambient i la recerca a la societat, com per exemple, mitjançant la promoció de metodologies com la ciència ciutadana, o l’aprenentatge servei;
  • Impulsar la professionalització de les persones que es dediquen a l’educació ambiental, tant des del vessant formatiu com laboral;
  • Potenciar els espais naturals com a entorns d’aprenentatge i coneixement ambiental.
Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook