Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 6 de desembre del 2012

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya posa en marxa una planta pilot de cogeneració amb gasificació de biomassa forestal

La tecnologia de la gasificació consisteix en la producció d'un gas combustible a partir de biomassa forestal. La nova planta produirà energia elèctrica i tèrmica a partir d'estella forestal de qualitat i abastirà els edificis propietat del Centre Tecnològic Forestal. La instal·lació ha de permetre un estalvi del 40 % del consum elèctric. D'altra banda, la petjada de carboni de la instal?lació serà baixa perquè s'usarà estella forestal d'explotacions forestals properes al CTFC. A més, s'ha apostat per la tecnologia catalana, ja que la instal?lació ha estat duta a terme per empreses de Catalunya.
El conseller d'Agricultura en funcions i president del CTFC, Josep Maria Pelegrí, acompanyat pel conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, i del director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Denis Boglio, han estat els encarregats d'inaugurar la nova instal·lació, que es troba a Solsona. Segons ha apuntat Pelegrí, la instal·lació permetrà "estalviar un 40% del consum elèctric" que produeix el CTFC i "generarà major ocupació en l'àmbit forestal local".

En la presentació s'ha destacat que s'usarà estella d'explotacions forestals properes al Centre Tecnològic, i també el fet que s'ha apostat per la tecnologia de casa, ja que la instal·lació ha estat duta a terme per empreses de Catalunya. També s'ha assenyalat que amb aquesta nova planta, "el CTFC continua treballant per millorar els productes de la indústria forestal i contribuir a la seva competitivitat".

Es tracta d'una nova instal•lació que a partir d'estella forestal de qualitat com a combustible, permetrà dotar fins a un 40% de l'energia elèctrica que consumeix l'edifici del centre. El calor produït s'utilitzarà per l'assecatge d'estella i per la calefacció dels tres edificis del complex, ja que està vinculat també a la caldera de biomassa del CTFC. Així doncs, la planta produirà uns 150 MWh/any d'energia elèctrica i 300 MWh/any d'energia tèrmica. La potència total de la planta és de 20 KW d'electricitat i 40 KW de calor. L'objectiu d'aquesta planta pilot és monitoritzar-ne el funcionament i els seus resultats, per tal de difondre aquesta tecnologia i implantar-la en altres espais. Es consumirà unes 180Tm anuals d'estella, que s'emmagatzemaran en 2 contenidors mòbils automatitzats i amb pis mòbil d'una capacitat de 30m3 cadascun.

Amb aquesta nova planta, el CTFC continua treballant per millorar els productes de la indústria forestal i contribuir a la seva competitivitat, i incidir en l'energia verda i sostenible.Article: MónSOStenible
Font: ACN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook