Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 29 d'abril del 2020

El 78,4% de les empreses industrials espanyoles afirma estar implicada amb els ODS.

el 78,4% de les empreses industrials espanyoles afirma estar implicada amb els ODS. De fet el 100% de les empreses afirma realitzar alguna acció encaminada a la consecució d'alguns dels 17 ODS fixats en l'Agenda 2030, tot i que cal tenir en compte que d'aquestes un 21,6% assegura que realitzen poques activitats en aquest sentit. Un 30,2% dels directors de logística i / o Supply Chain que han participat en aquest estudi assegura que les seves empreses realitzen moltes accions encaminades a la consecució dels ODS i per tant estan plenament implicades en aquest aspecte. D'altra banda, un 48,2% afirma que les seves empreses realitzen bastants accions per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
La vint-i-dosena edició de la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sud d'Europa, el SIL 2020, ha realitzat el XI Baròmetre Cercle Logístic 2020 on analitza en profunditat el sector de la logística.

En el decurs de la celebració d'aquest XI Baròmetre del Cercle Logístic del SIL per primera vegada s'ha preguntat a les empreses industrials espanyoles si realitzen accions encaminades a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en l'horitzó temporal de l'Agenda 2030. En aquest sentit, el 78,4% de les empreses industrials espanyoles afirma estar implicada amb els ODS.
De fet el 100% de les empreses afirma realitzar alguna acció encaminada a la consecució d'alguns dels 17 ODS fixats en l'Agenda 2030, tot i que cal tenir en compte que d'aquestes un 21,6% assegura que realitzen poques activitats en aquest sentit. Un 30,2% dels directors de logística i / o Supply Chain que han participat en aquest estudi assegura que les seves empreses realitzen moltes accions encaminades a la consecució dels ODS i per tant estan plenament implicades en aquest aspecte. D'altra banda, un 48,2% afirma que les seves empreses realitzen bastants accions per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En la present edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL aquesta pregunta ha substituït a la pregunta què mesurava el grau de compromís de les empreses carregadores amb els criteris sostenibles. És per això que a continuació, a la taula de resultats, es poden comparar els resultats obtinguts aquest any amb els obtinguts en les anteriors edicions, sempre tenint en compte que la pregunta formulada no era la mateixa.

Article: MónSOStenible
Font: SIL

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada