Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 20 de juliol del 2021

Creix l'interès i la valoració dels establiments de turisme rural a Catalunya durant la pandèmia

Des de 'l'inici de la pandèmia, els allotjaments en entorns rurals han vist incrementat el seu atractiu entre els turistes potencials. Així ho certifica l'estudi Anàlisi de la presència i la valoració a Internet dels establiments de turisme rural a la Regió de Barcelona, que realitza el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona a partir de les valoracions de clients compartides en portals turístics digitals. Analitzades més de 17.000 opinions dels clients de prop de 500 allotjaments de la província de Barcelona des del gener del 2019 fins al maig del 2021, es constata que els establiments de turisme rural reben una puntuació global de 9,20 sobre 10, creixent fins al 9,26 durant el 2020 i al 9,38 durant la primera meitat del 2021
 -  -  <br />  <br />

Creix la puntuació d’aquests establiments durant el període de la pandèmia i també l’interès actual, tal com mostra el major nivell de cerca dels termes “casa rural” o “turisme rural” (increment del 15% ) durant el mes de juny del 2021 respecte el mateix mes del 2019, a partir dels darrers resultats del Monitor de Cerques Turístiques Online, un estudi que realitza el Laboratori de Turisme i la consultora Vivential Value des de maig de 2020 a partir del seguiment de les tendències de cerca de conceptes turístics que els usuaris fan a Google.

En termes de confiança i percepció de seguretat sanitària i higiènica, els clients han valorat molt positivament les mesures davant la covid-19 realitzades per part dels responsables dels allotjaments rurals. Així, 9 de cada 10 clients que des de l’inici de la pandèmia han mencionat en les seves opinions temes com el virus, mascaretes, distanciament, afluència de gent o neteja, ho han fet de manera positiva. En relació a això, la neteja dels establiments rurals ha rebut una valoració de 9,33, només superada per la puntuació rebuda pel tracte del personal, amb un 9,56.

En termes geogràfics, les comarques del Vallès Oriental i de l’Alt Penedès són les que apleguen més volum d’opinions, amb quasi el 40 % del total de la província, seguides d’Osona i el Berguedà

Els efectes de la covid-19 també es fan sentir en el perfil de client. Així, si el 2019 el 22 % de les opinions eren de clients estrangers, durant el 2020 i 2021 el percentatge cau fins al 7 % i 6 %, respectivament, del total de les opinions. Pel que fa al tipus de client, el 55 % corresponia a parelles durant el 2019, al 58% al 2020 i el 2021 aquest tipus passa al 63 %, en paral·lel a una lleugera reducció de les famílies, que passen del 26% al 2019, al 21% al 2021. Les opinions de grups també registre un lleu descens del 10% al 2019 al 9% al 2021.

L’estudi incorpora també indicadors vinculant les valoracions de clients a Internet amb la sostenibilitat de la pròpia activitat turística en aquests establiments rurals i els seus entorns. Així, s’han analitzat la durada de l’estada, la concentració temporal i geogràfica d’aquestes opinions, la comunicació d’iniciatives sostenibles per part dels establiments de turisme rural o la valoració dels entorns naturals de la província, entre d’altres.

Per últim, també s’han identificat oportunitats de millora en la comunicació que fan els establiments de turisme rural dins les principals plataformes online, amb la conclusió que han de reforçar la comunicació dels protocols de seguretat sanitària davant la covid-19, els quals continuaran tenint una elevada rellevància en el procés de decisió dels turistes actuals; alhora que també han de millorar la comunicació de les iniciatives de sostenibilitat que ja estan implementant, actualment poc visibles en bona part dels establiments analitzats, tot i la creixent sensibilitat dels clients potencials.
Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook