Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 31 d'octubre del 2010

Consum de fruita a les escoles

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria de participació dels centres escolars en el Pla de Consum de fruita a les escoles del curs 2010/2011. S'obre aquesta segona convocatòria a petició d'algunes escoles que no varen poder presentar la sol·licitud, atès que part del termini coincidia amb el període de vacances dels centres escolars i de renovació de càrrecs de l'equip directiu, i no es van assabentar de la convocatòria.
El Pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles forma part de l'estratègia de la Unió Europea (UE) per a invertir la tendència a la disminució del consum de fruites i hortalisses, i incidir en els nens i nenes per tal que adquireixin nous hàbits alimentaris. El Pla està finançat per la UE i el DAR.

Les condicions per participar en aquest Pla estan regulades en l'Ordre AAR/339/2010 (DOGC 18 de juny de 2010), per la qual s'aprovaven les bases reguladores d'aquest ajut i s'obria el primer període de sol·licitud de les escoles.
En la primera convocatòria varen participar 780 escoles repartides arreu del territori, amb uns 130.000 nens beneficiaris, d'edats compreses entre 6 i 12 anys, que ja han rebut la fruita del mes d'octubre (préssec, nectarina, pruna, i raïm ) per esmorzar i/o berenar.

Les escoles que estiguin interessades a participar-hi han de presentar una sol·licitud a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica corporativa de la Generalitat http://ovt.gencat.cat.

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals des de l'endemà de la publicació de l'Ordre (DOG, 29-10-2010).
Article: MónSOStenible
Font: DAAMR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook