Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 11 de novembre del 2013

Comença el procés d'inundació dels camps del delta de l'Ebre per combatre el cargol poma

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural inicia el dispositiu que haurà de permetre la inundació parcial amb aigua salada de la xarxa de reg del delta de l'Ebre com a mesura de control del cargol poma. L'acció es durà a terme després que la setmana passada Agricultura i la Comunitat de Regants del canal arribessin a un acord per a l'enaiguament dels camps, que ja s'ha iniciat a l'hemidelta dret del delta i avui continuarà a les zones afectades del marge esquerra.
Si bé avui ha començat la inundació de la franja de seguretat de la dreta, també s'han iniciat els treballs de instal·lació de bombes a les zones escollides de l'esquerra, un cop aquest cap de setmana l'assemblea de la comunitat de regants ha escollit una nova junta i ha fixat la seva posició sobre el pla d'actuació expressant la seva voluntat de col·laboració.

Aquest pla suposarà l'assecament d'unes 7.000 ha i la inundació de dues zones senceres de l'esquerra a més de la neteja d'una xarxa de 350 km de canals, com a primera fase del pla de reducció del caragol poma en el territori, que continuarà en els propers anys amb la intenció d'anar alliberant àrees concretes de la seva presència, necessitant per això la cooperació de tots els regants, sobretot pel que fa als canals de distribució d'aigua, que són les vies de transport d'aquesta plaga.

Prèviament a aquesta acció i durant una setmana, un equip compost per personal aportat per les Comunitats de Regants, pel Departament d'Agricultura, voluntaris de Seo/Birdlife i tècnics del Parc natural, van rastrejar més de 8 km de canals per tal de detectar espècies protegides que podrien quedar afectades per aquesta mesura.

Aquest equip ha aconseguit localitzar i traslladar a zones segures i òptimes per a la seva preservació més de 5.000 nàiades i prop de 2.000 caragolins endèmics de la zona, cosa ha permès de conèixer millor quins són els seus hàbitats i la catalogació d'aquests exemplars.

En el dispositiu d'inundació hi treballa personal del Departament d'Agricultura en col·laboració amb la Comunitat de Regants del marge dret. El director general de Desenvolupament Rural i coordinador de la Comissió Tècnica del Departament que desenvolupa l'Estratègia de lluita contra el cargol poma, Jordi Sala, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, seran presents en el procés d'enaiguament. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural impulsa el Pla d'acció per al control del cargol poma al delta de l'Ebre, una estratègia integrada i transversal en la qual s'han invertit ja més de 5,3 milions d'euros durant els 2 darrers anys amb l'objectiu de contenir-lo i evitar-ne la propagació i dispersió, fet que podria comprometre no només els cultius dels arrossars i el manteniment de la població, sinó també el conjunt dels ecosistemes i la biodiversitat que caracteritzen el delta, que han estat motiu de la seva protecció i que el conformen com un hàbitat únic al món.Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook