Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 1 de desembre del 2010

Empreses de Ciment Català i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat signen un acord per a la prevenció i el control de la contaminació

L'acord promou la millora en el comportament ambiental de les activitats del sector, l'aplicació progressiva de les millors tècniques disponibles, i la valorització de residus a les plantes de fabricació de ciment, per contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto. L'acord també preveu evitar, mitjançant la substitució de combustibles fòssils, l'emissió d'un mínim d'1 milió de tones de CO2 fins l'any 2015 a les fàbriques de ciment catalanes.
L' acord, signat el passat 26 de novembre entre la directora general de Qualitat Ambiental, Maria Comellas, i el president de l'Agrupació Ciment Català, Àngel Cercós, consisteix en un compromís voluntari de respecte pel medi ambient, i en col·laborar amb estudis tècnics i econòmics sobre la interrelació entre indústria del ciment i medi ambient.

També inclouen fer pública la informació relativa a les emissions a l'atmosfera de les fàbriques de ciment de les empreses adherides i facilitar a aquestes empreses les desgravacions fiscals per inversions ambientals a les que tinguin dret, d'acord amb la normativa vigent.

L'acord neix amb la voluntat de promoure la millora en el comportament ambiental de les
activitats del sector, l'aplicació progressiva de les millors tècniques disponibles (MTD),
adoptades el maig de 2010, i la valorització de residus a les plantes de fabricació de ciment per a contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto. En aquest sentit, s'estima que la substitució de combustibles fòssils prevista evitarà l'emissió d'un mínim d'1 milió de tones de CO2 fins l'any 2015.

Les empreses del sector també es comprometen a reduir les emissions de contaminants
atmosfèrics, bàsicament de partícules, òxids de nitrogen (NOX) i diòxid de sofre (SO2), a més
de clorur d'hidrogen (HCl), fluorur d'hidrogen (HF), dioxines, furans i metalls. Els nivells
quedaran fixats per sota dels valors d'emissió associats a l'ús de les millors tècniques
disponibles.

Per assolir aquests objectius, el sector actuarà en la prevenció, reducció i control de la
contaminació atmosfèrica a través d'accions concretes. Per reduir les partícules originades a
les xemeneies, renovarà i/o instal·larà sistemes de desempolsat, i aplicarà sistemes de control.

De la mateixa manera, reduirà els NOX i l'SO2. Les partícules procedents d'operacions
d'emmagatzematge, manipulació i transport de materials es minimitzaran, per exemple, amb
tancaments d'instal·lacions, col·locació de pantalles o condicionament de les piles de material. En aquest sentit, es treballarà en la disminució de les emissions sonores, en l'augment de la qualitat dels abocaments d'aigua, i en la reducció, reciclatge i gestió de residus generats en la fabricació de ciment. L'acord també preveu l'increment de la valorització material i energètica, la reducció de les males olors i l'impacte visual, el control d'efectes ambientals, l'eficiència energètica i el foment de la biodiversitat.

Aquest és el segon acord que subscriuen les dues parts, després que l'1 de març de 2002
signessin un conveni de col·laboració, en vigor fins a l'actualitat. La Comissió de Seguiment del conveni, integrada per representants del Departament de Medi Ambient i Habitatge i
representants de Ciment Català i de les fàbriques adherides, va considerar adient elaborar un nou conveni de col·laboració amb objectius més alineats amb el nou marc legal, tenint en
compte que, el maig de 2010, la Comissió de la UE va adoptar un nou document de referència sobre les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables al sector.  El passat dilluns 29 de novembre es va constituir una nova Comissió de Seguiment.

Article: MónSOStenible
Font: Ciment Català

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook