Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 29 de novembre del 2020

Catalunya incrementa en un 14% l'ús d'aigua regenerada per a usos ambientals, industrials, agrícoles, lúdics i municipals

L?aigua regenerada és el recurs que s?obté a partir de l?aplicació d?un tractament més avançat a l?aigua ja depurada. Durant el 2019 s?han emprat 39,5 hm3 d?aigua regenerada, nou més en comparació amb l?any anterior. Es produeix un augment significatiu en els usos ambientals (un 65% més) per protegir l?aqüífer del delta del Llobregat i l?aportació d?aigua a tram final del riu i es manté l?increment constant per a les demandes industrials, així com una estabilització per a l?agricultura
S’incrementa a Catalunya l’ús d’aigua regenerada en un 14%. Durant el 2019 s’ha emprat un total de 39,5 hm3 d’aquest recurs, davant dels 30 hm3 de l’any anterior, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’aigua regenerada és el recurs que s’obté a l’aplicar a l’aigua ja depurada un tractament de regeneració  (conegut com terciari o estació regenerada d’aigua) perquè assoleixi els nivells requerits per al seu ús posterior, d’acord amb el Reial Decret 1620/2007. L’aigua obtinguda durant aquest procés serveix per a satisfer els usos no consumtius com els ambientals, els agrícoles, els industrials, els lúdics i els municipals.

Entre 2018 i 2019 s’ha constatat un important augment en l’ús de l’aigua regenerada per a usos ambientals, concretament d’un 65%, passant dels 17,7 hm3 de 2018 als 26,5 produïts durant l’any passat. Aquest augment es deu, en gran part, a la barrera contra la intrusió salina de l’aqüífer del Llobregat i l’inici de l’aportació d’aigua al darrer tram del riu –mesurs que es continua aplicant aquest 2020- per tal de complir amb els cabals de manteniment vigents.

Continua la tendència a l’alça de l’aigua regenerada per a usos industrials, passant dels 4,7 als 5,6 hm3, mentre que es constata un lleu augment en els usos agrícoles (d’1,77 a 1,94 hm3). En canvi es produeix un lleuger descens pel que fa als usos lúdics i municipals, passant del 5,4 als 5,1 i dels 0,36 als 0,24 hm3, respectivament.

Triplicar l’aigua regenerada en cinc anys

 L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) preveu potenciar en els propers cinc anys la producció d’aigua regenerada, arribant fins als 100 hm3/any.

Entre aquest any i el vinent ja s’estan destinant 13,5 milions d’euros per donar impuls a aquesta nova tecnologia, dels quals 7 serviran per habilitar nous terciaris; 3,5 MEUR per seguir injectant aigua regenerada a l’aqüífer del delta del Llobregat i al tram final del riu i 3 milions d’euros es destinaran per reactivar terciaris ja construïts com els de les depuradores de Blanes, Cadaqués, Sabadell, Port de la Selva, entre d’altres.

Paral·lelament, el consell d’administració de l’ACA ha aprovat, recentment, les bases d’una línia d’ajuts, amb una dotació de 5 MEUR, per a potenciar l’ús de l’aigua regenerada per a usos municipals.

Més a llarg termini, i en el marc de l’Agenda verda de l’ACA, es preveu invertir 150 milions d’euros en 15 anys per a donar un major impuls en l’ús de l’aigua regenerada.

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook