Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 2 d'agost del 2011

Campanya d'informació sobre el peix lluna

La campanya vol recordar la prohibició de comercialitzar el bot o peix lluna, i l'important paper que té en la gestió pesquera i el turisme. D'una banda, el bot o peix lluna contribueix a evitar la proliferació de les meduses ja que formen part de la seva alimentació. Tanmateix, el bot és un gran aliat dels pescadors, ja que les meduses, a més dels coneguts perjudicis que causen a l'estiu sobre el turisme de platja, s'alimenten de plàncton i també depreden ous, larves de peixos i alevins d'espècies d'interès pesquer que, una vegada assolides les mides comercials respectives de cada espècie, haurien de formar part de les captures dels pescadors.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha iniciat una campanya d'informació als clubs nàutics, les federacions de pesca recreativa i confraries de pescadors sobre el bot o peix lluna.

Concretament, aquesta campanya vol recordar la prohibició de comercialitzar aquesta espècie i l'important paper que té en la gestió pesquera i el turisme. D'una banda, el bot o peix lluna contribueix a evitar la proliferació de les meduses (formen part de la seva alimentació).

D'altra banda, el bot és un gran aliat dels pescadors, ja que les meduses, a més dels coneguts perjudicis que causen a l'estiu sobre el turisme de platja, s'alimenten de plàncton i també depreden ous, larves de peixos i alevins d'espècies d'interès pesquer que, una vegada assolides les mides comercials respectives de cada espècie, haurien de formar part de les captures dels pescadors. Com que les meduses consumeixen també l'aliment de preferència per a les larves de qualsevol espècie de peix, quan hi ha una gran proliferació de meduses en una zona del mar, disminueix o desapareix l'aliment dels peixos, circumstància que pot reduir molt les poblacions d'espècies pesqueres.

El bot és un peix ossi que habita en aigües temperades arreu del món. L'especial fisonomia del bot, cos aplanat pels laterals i color platejat fa que també se'l conegui com a peix lluna.
Article: MónSOStenible
Font: DARPAMN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook