Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 15 de juliol del 2011

Nou pas en el reciclatge de bolígrafs

El fabricant de bolígrafs BIC i la companyia de reciclatge TerraCycle s'han associat per a posar en marxa un programa de recollida i reciclatge de qualsevol instrument d'escritura, sigui de la marca BIC o no, i facilitar-ne el seu reciclatge i reconversió en nous articles. El programa, que és d'àmbit estatal, arrenca amb la recollida de bolígrafs, s'adreça a escoles, universitats i empreses. El programa, que de moment compta amb 22 participants en territori espanyol, contempla que per cada peça recollida es doni 2 cèntims d'euro a l'associació u organització benèfica escollida pel centre partipant. En el cas de les escoles, els cèntims també podran destinar-se a projectes educatius de la pròpia escola.
Per a participar del programa, cal que els centres o empreses es registrin al web www,terracycle.es, on trobaran el material de la campanya. Un cop s'hagi fet la recollida, els paquets s'enviaran a un magatzem de TerraCycle, on el material serà tractat i reconvertit en nous productes.

Aquest sistema de reciclatge i reconversió de material d'escriptura fa 10 anys que es ve fent als EEUU, des d'on s'ha anat implantant a d'altres països com el Regne Unit o França, i ara s'està implantant a l'Estat Espanyol, on ja hi ha 22 equips de recollida de bolígrafs. El material recollit es guarda en un magatzem prop de Barcelona fins que comenci el procés de reciclatge i transformació en nous materials que, en aquest cas, com a patrocinador del procés a Espanya, dicidirà BIC.

Pel que fa al procés de reciclatge que es segueix als EEUU, els passos són: la recollida i el magatzematge dels bolígrafs, la separació i classificació dels materials (part metàlica i plàstic), venda de la part metàlica a un especialista en reciclatge de metall, i reciclatge del plastic (la titna es recicla juntament amb el plàstic esdevenint el colorant del nou producte resultant (mitjançant un procés d'extrussió).

TerraCycle
Fundada als EEUU l'any 2001, TerraCycle és líder en recollida i reutilització d'envasos no reciclabes.
Treballa amb una trentena de marques dels EEUU, el Regne Unit, Canadà, França, Suècia, Brasil.
TerraCycle treballa per recuperar envasos que normalment no es reciclen (bosses de patates, envoltoris de caramel, envasos de sucs, bolígrafs, raspalls de dents...) i que anirien a parar a l'abocador, donant un nou ús a aquest rebuig i convertint-lo en nous materials i en productes d'ús diari. Els residus són recollits a través dels programes de Brigades de TerraCycle, que es converteixen en recaptadors que donen fons a escoles i associacions per a cada article que recollen i contribueixen a reciclar.
Article: MónSOStenible
Font: TerraCycle

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook