Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 7 de maig del 2019

Avaluació de la qualitat de l'aire durant l'any 2018

Dels contaminants avaluats, la majoria compleixen tots els seus objectius de qualitat de l?aire a totes les zones. Pel que fa als contaminants NO2, O3, H2S i HCl, presenten algun incompliment d?algun objectiu de qualitat de l?aire.
Amb les mesures obtingudes durant el 2018, s'observa que els metalls pesants (arsènic, cadmi, níquel i plom), el benzè, el clor, el benzo(a)pirè, el PM10, el PM2,5, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni mostren nivells de concentració que compleixen els objectius de qualitat de l'aire de la normativa, i tenen nivells que es troben per sota dels màxims permesos. Alguns d'aquests contaminants solien presentar incompliments fa alguns anys, però gràcies als canvis normatius i a les millores tecnològiques es va aconseguir reduir les emissions i, per tant, els nivells d'immissió van disminuir.

De l'avaluació d'aquest any destacar que és el primer any que es compleixen els valors límit per a les partícules PM10 a tots els punts de mesurament. D'altra banda, pel que fa al diòxid de nitrogen, els incompliments s'han donat únicament a dues estacions de trànsit de la Zona de Qualitat de l'Aire 1 (Àrea de Barcelona).

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada

Dilluns, 11 d'abril del 2011
Servei de neteja de l'aire