Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 29 de desembre del 2018

Alerta sobre la venda il·legal d'animals de companyia per Internet

Els Agents Rurals alerten sobre la venda il·legal de mascotes per Internet. Durant aquest any 2018, a Catalunya, els Agents Rurals ja han tramitat nou denúncies per cria i venda il·legal d'animals de companyia, la majoria per Internet. Les infraccions més repetides han estat la cria d'animals de companyia sense estar inscrit en el Registre de Nucli Zoològic de la Generalitat de Catalunya i la venda d'animals de companyia sense la inclusió del número de Nucli Zoològic, ja sigui presencialment o per mitjà d'una pàgina web. Les persones denunciades són particulars que es dedicaven a la cria i venda il·legal d'aquests animals.
 Un dels anuncis per internet denunciats per Agents Rurals  -  -  <br />  <br /> Un dels anuncis per internet denunciats per Agents Rurals  

Els Agents Rurals recomanen que abans de comprar un animal de companyia es comprovi que el venedor o criador estigui legalitzat i reclamar si és inclòs al Registre de Nucli Zoològic de la Generalitat de Catalunya


El número de registre ha d'estar en un lloc visible, també en la venda per Internet. La inclusió en el Registre de Nucli Zoològic és l'única manera que els compradors es poden assegurar de comprar un animal sa tant físicament com psíquicament. El criador o venedor ha de lliurar al comprador totes les dades d'identificació de l'animal, la seva procedència, les característiques de la raça i les necessitats específiques. També ha d'informar sobre els consells bàsics d'educació i les condicions de manteniment avalades per un veterinari.

Una de les causes principals d'abandonament de milers d'animals cada any és la cria il·legal feta per particulars que no estan legalment registrats

Les denúncies interposades han estat trameses als ajuntaments corresponents i al Departament de Territori i Sostenibilitat, segons cada cas. Les sancions en aquests casos poden anar des dels 400 euros als 2.000 euros, ja que es considera una infracció greu (DL 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals).

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook