Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 9 de gener del 2019

Ajuts per adequar la il·luminació dels parcs eòlics

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat publica una nova convocatòria de subvencions per substituir balises lluminoses en parcs eòlics de cara a l'any 2019. Amb aquesta tercera i última convocatòria d'ajuts, la Generalitat dona per assolit el compromís adoptat el 2015 amb les empreses promotores dels parcs eòlics instal·lats a Catalunya per fomentar actuacions de substitució de balises que no emeten llum vermella fixa i, molt especialment, de les que encara emeten llum blanca intermitent.
 -  -  <br />  <br />  

La Generalitat espera que les instal·lacions que resten per adequar, una vuitantena de balises, majoritàriament a les comarques de l'Anoia i de la Terra Alta, s'acullin a aquesta darrera convocatòria. La llum blanca intermitent té un impacte significatiu sobre el medi nocturn i genera molèsties a l'entorn. La normativa catalana de prevenció de la contaminació lumínica preveu, en el cas d'instal·lacions que causen molèsties o perjudicis per l'alta densitat d'aerogeneradors senyalitzats i la proximitat a nuclis habitats, que se'ls pugui requerir l'aplicació de les mesures de correcció necessàries.

Set parcs subvencionats el 2018
El Departament de Territori i Sostenibilitat està finalitzant la tramitació de les subvencions corresponents a l'any 2018 a set parcs eòlics de les comarques de les Garrigues, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta, per un import total de 111.307 euros. Gràcies a aquests ajuts s'hauran canviat 76 balises d'aerogeneradors que han d'estar senyalitzats per garantir la seguretat aèria i que no emetien llum vermella fixa.

La llum vermella, en comparació amb la blanca intermitent, disminueix l'impacte sobre les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general, i també minimitza les molèsties i els perjudicis a l'entorn.

Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook