Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 18 de gener del 2019

Aigüa de més qualitat a la zona metropolitana de Barcelona

L'AMB i la Generalitat han acordat un nou pla d'inversions en sanejament d'aigua per valor de 144 milions d'euros, que sexecutarà en els propers 5 anys. Entre les actuacions previstes, s'inclou l'actualització tecnològica de les depuradores d'aigua de la zona, la connexió al sistema de petits nuclis de població, la mitigació de l'impacte de les olors en l'ambient i la renovació de la xarxa de col·lectors.

 -  -  <br />  <br />

El pla inclou actuacions de reposició  i  de  millora  per garantir  el  correcte funcionament de les 7 macro-depuradores i altres infraestructures de sanejament que donen servei a més  de  6  milions  d’habitants  equivalents  (càlcul  de  la  població  censada  amb  les  activitats econòmiques) a la regió metropolitana.

Què comportarà a la pràctica, doncs? 
- L'actualització tecnològica de les depuradores, com són el tractament de reducció de nutrients i la implementació de la digestió de fangs a Montcada o la reposició de membranes de Gavà.
- La connexió al sistema de sanejament metropolità de petits nuclis i urbanitzacions, entre els quals hi ha nuclis de Cervelló, Collserola i Castellbisbal.
- Actuacions sobre els focus d’olors que originen aquestes infraestructures a la zona del Fòrum, a la Zona Franca i al sistema Gavà –Viladecans.
- La posada al dia dels col·lectors que recullen les aigües del clavegueram municipal per portar-les a les depuradores. Destaca el cas del col·lector de Morrot.
- Actuacions en els sobreeixidors del sistema per adaptar-los a la normativa ambiental vigent.El vicepresident de l’Àrea de Medi Ambient de l’AMB, Eloi Badia, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, van presentar el pla quinquenal d’inversions en sanejament a principis de mes, un projecte que multiplica per 10 les aportacions realitzades fins ara per la Generalitat. En aquest sentit, Més del 50% del total previst (prop de 78 milions d’euros) es destinaran a reposició i millores de les depuradores existents, mentre que el pressupost restant seran noves mesures, d’acord amb el que es preveu a la planificació hidrològica vigent (2016-2021). La resta  es preveu recollir-les en el 3r cicle de la planificació hidrològica, que està elaborant l’Agència Catalana de l’Aigua per al període 2022-2027, d’acord amb els escenaris de planificació previstos per la Directiva marc de l’aigua (DMA). 
 

Article: MónSOStenible
Font: Ajuntament de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook