Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 17 de novembre del 2011

Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions

Els Acords Voluntaris són un segell de qualitat que poden obtenir empreses, organitzacions i institucions de Catalunya que acreditin un compromís ferm per a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle. A través d'aquest programa, les organitzacions es comprometen a elaborar anualment un inventari de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle i a plantejar i implantar mesures per reduir-les. Un cop efectuat aquest procés, la Generalitat verifica els resultats de les mesures i atorga un segell que reconeix a aquestes organitzacions l'aposta que fan per lluitar contra el canvi climàtic.
El programa Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) és una iniciativa del departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i compta ja amb 23 organitzacions inscrites. La darrera ha estat la seu central i les oficines de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona. En aquest cas l'adhesió inclou el conjunt d'activitats i serveis que es realitzen als seus edificis i la mobilitat dels seus treballadors.

Amb la incorporació de l'ATM, les organitzacions adherides al programa Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gassos amb efecte hivernacle fins ara són:
La Seu central del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Lavola 1981, S.A.
Sede en Barcelona de DEENMA, S.L.
AMBIENS - Gestió de Recursos Ambientals, S.L.
Centres fixos de CONTRATAS Y OBRAS Empresa Constructora, S.A.
ATISAE CATALUNYA
APLICA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN
ELECTRICIDAD R. PUERTA ECOEFICENTER
ERF Gestió i comunicació ambiental, S.L.
Acciónatura
Transports de Barcelona, S. A.
F.C. Metropolità de Barcelona, S. A.
GESAB, S.A. Catalunya
GAIA-Serveis Ambientals, S.L.
El Tinter, Arts gràfiques, edicions i produccions S.A.L.
FUNDACIÓ FUTUR
Universitat de Girona
SADA p.a. CATALUNYA, S.A. (Planta de processament avícola)
Oficines de l'Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
INGECAL. Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L.
CER LITEM-UPC (Laboratori per a la Innovació Tecnológica d'Estructures i Materials)
Sociedad Anónima de Alsina Graells de Autotransportes
La seu central i les oficines de l'ATM de Barcelona
Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook