Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 29 de maig del 2014

Acord entrre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la Universitat de Vic per millorar la transferència de coneixement, docència i recerca sobre el medi natural

Es tracta d'un acord marc que posa les bases de vinculació entre les dues institucions per a la recerca, la docència i la transferència de coneixement, en els àmbits de la gestió del medi natural, la biodiversitat, els recursos naturals i la promoció del territori. Amb aquest acord, el CTFC passa a ser un centre vinculat a la Universitat de Vic-UCC, la qual cosa permetrà potenciar la indústria alimentària i el medi ambient com a àrees estratègiques prioritàries de recerca i transferència de coneixement de la Universitat, que compta amb el Grup de Recerca en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) d'una banda, i el centre TECNIO SART Medi Ambient, de l'altra.
El president del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Pelegrí, i el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya han signat un acord per consolidar la col•laboració entre les dues institucions en l'àmbit de la docència, la recerca i la transferència de coneixement.

El conseller Pelegrí i president del CTFC ha volgut destacar la importància d'aquest conveni que pretén reforçar el paper de la recerca i el coneixement en l'àmbit i la gestió del medi natural, la biodiversitat, els recursos naturals. Però, principalment apel•lant al vessant pràctic de les millores en matèria d'innovació i recerca, que, segons ha dit, "han de convertir-se en oportunitats de negoci. Hem de centrar-nos en els resultats econòmics".

Pelegrí ha explicat que el sector relacionat amb els recursos naturals i forestals s'ha de prioritzar i potenciar. Per això, aquest conveni signat avui "suma, i servirà, sense cap mena de dubte, per ampliar tot aquest veritable potencial natural que existeix a Catalunya".

L'acord fomentarà la participació dels investigadors del CTFC en la docència de la Universitat i es promourà que els alumnes de la UVic puguin fer pràctiques o realitzar treballs de final de grau o màster a les instal•lacions del CTFC, els investigadors del qual també es podran incorporar als consells d'estudis de les titulacions de al UVic-UCC. La promoció de les beques sí-sí "estudio i treballo" i activitats de formació continuada conjunta també seran una prioritat.

En l'àmbit de la recerca es proposa que els investigadors del CTFC puguin participar en la direcció i tutorització de tesis doctorals, participar en l'activitat formativa i avaluadora dels estudis de doctorat de la UVic, col•laborar amb els seus grups de recerca i desenvolupar projectes de recerca conjunts, tant en l'àmbit nacional com internacional.

Finalment, pel que fa a transferència de coneixement, l'acord vol impulsar la participació conjunta en estudis i projectes de recerca aplicada finançats, impulsar la creació de noves empreses i la inserció laboral per atraure i retenir el talent en el territori. L'acord tindrà una vigència de cinc anys i una comissió mixta formada per alts executius de les dues institucions vetllaran pel compliment dels objectius proposats.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, és un centre de referència que vol contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat.Article: MónSOStenible
Font: DAAM-CTFC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook