Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 5 de febrer del 2010

Acció de protesta de Greenpeace contra el cementiri nuclear

Vint-i-cinc activistes de Greenpeace han dut aquest divendres 5 de febrer deu "bidons de residus radioactius d'alta activitat" al Ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, per a demanar-li que anul?li el procés de recerca d'un emplaçament per a construir un cementiri nuclear centralitzat. Segons l'organització amb aquest procés " només s'ha aconseguit assolir un rotund rebuig social i l'absència total de consens territorial i polític". L'organització ecologista acudirà als tribunals per a impugnar la Resolució que va donar inici al procés del MTC.
En la seva acció, els activistes han portat, a més, diverses pancartes amb el lema "Cementiri nuclear no". Segons Greenpeace, el procés iniciat pel ministeri d'Indústria mitjançant la publicació en el BOE el passat 29 de desembre d'una Resolució sol•licitant municipis candidats a albergar el cementiri nuclear, "s'ha caracteritzat per la falta de transparència, l'absència de mecanismes participatius i la falta d'informació veraça a la població i als municipis. Per això pot considerar-se il•legal ja que vulnera els principis jurídics continguts en el Conveni sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, conegut com Conveni Aarhus". Per aquest motiu, Greenpeace ha anunciat que acudirà als tribunals per a impugnar la citada Resolució.
Greenpeace indica que l'estratègia seguida pel ministeri d'Indústria ha consistit a "temptar als alcaldes amb diners públics (dels fons de l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, ENRESA) per a tractar d'aconseguir que els municipis s'oferissin com candidats a albergar el cementiri nuclear, sense importar ni si vulgui si s'havia tingut en compte l'opinió dels veïns, la dels pobles del seu entorn, i la de la seva comunitat autònoma". L'organització ecologista diu haver "constatat que ENRESA ha encoratjat als alcaldes de diversos municipis que primer aprovessin en Ple la candidatura i que després, si volien, informessin als seus veïns de la decisió presa. Algun alcalde, com el de Villar del Pou (Ciudad Real) va presentar la candidatura sense tan si més no realitzar el Ple corresponent", ha declarat Carlos Bravo, responsable de la campanya Nuclear de Greenpeace. Paral•lelament, ENRESA i el Ministeri d'Indústria han portat a terme una intensa campanya de desinformació amb la finalitat de promocionar el cementiri nuclear, minimitzant els seus riscos, mentint sobre la suposada urgència del mateix i falsejant aspectes econòmics relacionats, com el veritable cost de mantenir a França els residus radioactius procedents del reprocesament del combustible nuclear gastat de la central Vandellós-1 (tancada en 1990 després d'un accident), enviats al país veí des de 1972 fins a mitjans dels 90. A més, aquests organismes han obviat deliberadament informar sobre la veritable naturalesa del denominat "Centre Tecnològic Associat" al MTC, en realitat una instal•lació experimental nuclear per a investigar amb tècniques de transmutació nuclear".

Segons Greenpeace, el funcionament del Centre Tecnològic Associat implicaria haver d'engegar un reactor nuclear experimental, instal•lacions per al reprocesament i l'elaboració d'elements combustibles nuclears per a aquest reactor, amb els riscos d'accidents nuclears i escapis de radioactivitat inherents al seu funcionament, i generació de nous residus. També recorda que l' 1971 es va produir un greu escapament d'aigua altament radioactiva en el reactor experimental JEN-1, a l'antiga Junta d'Energia Nuclear, avui CIEMAT.

Greenpeace acaba dient que "malgrat tot el seu esforç, el Ministeri només ha assolit publicar una llista amb 13 candidats, dels 8.112 municipis que existeixen a Espanya". En aquesta llista, publicada a última hora del dimecres, incloïen a un municipi (Camp de San Pedro, Segòvia) que va presentar la seva candidatura fora de termini (a pesar que dies abans la Corporació va emetre un comunicat declarant que no anava a presentar la seva candidatura). També va incloure al municipi segovià de Santiuste de San Juan Bautista, que el dilluns 1 de febrer va celebrar un Ple per a retirar la candidatura que havia presentat el divendres 29 de gener.

Article: MónSOStenible
Font: a partir de dades facilitades per Greenpeace

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook