Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 22 de gener del 2013

2013: L'any de l'aire... net

La contaminació de l'aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i el medi ambient, de manera que el comissari de Medi Ambient de la Unió Europea, Janez Potocnik, i l'agència Europea de Medi Ambient (EEA, per les seves sigles en anglès) han acordat que el 2013 sigui l'any de l'aire. Tot i que la Unió Europea ha aconseguit reduir les emissions de molts contaminants durant l'última dècada, les anàlisis més recents publicats per l'EEA, apunten que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió per sobre del límit diari que imposa la Unió Europea. Per millorar la situació, la Comissió Europea està revisant l'Estratègia temàtica sobre la contaminació atmosfèrica i les polítiques connexes el 2013.
Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook