Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 28 de maig del 2010

Catalunya redueix un 30% el consum per càpita de bosses de plàstic de nanses d'un sol ús

Un estudi de l'Agència de Residus de Catalunya revela que l'any 2009 es van consumir a Catalunya gairebe 1.700 milions de bosses de plàstic de nanses d'un sol ús, cosa que suposa una reducció del consum per càpita d'un 30,4% respecte de 2007. Així, el 2009 es van consumir 33 milions de bosses a la setmana, mentre que aquesta dada era de 45 milions al 2007. El consum de bosses per llar ha estat de 641 unitats l'any el 2009, mentre que el 2007 va ser de 908 bosses l'any. Per acabar, els resultats de l'estudi mostren que cada català consumeix al llarg de l'any 227 bosses de plàstic, mentre que el 2007 en consumia 327. Tot i la reduccó d'un 30%, la demanda i l'utilització de bosses d'un sol ús és encara molt elevada. Per fomentar-ne la reducció, cada cop s'endegen més iniciatives. El 3 de juliol es celebra el Dia Català Lliure de Bosses de Plàstic.
Pel que fa a la tipologia d'establiments, l'estudi constata que la major part d'aquestes bosses es consumeixen en el comerç urbà (47,1%) i en els supermercats (44,5%). El consum de bosses de plàstic d'un sol ús en hipermercats (6,3%) i en grans magatzems (2,1%) suposa un percentatge molt menor.

En relació amb els subsectors, l'estudi mostra que el quotidià alimentari és en el qual es concentra la major part del consum d'aquestes bosses. Així, el 71% de les bosses de plàstic d'un sol ús que s'han consumit a Catalunya durant el 2009 van ser en aquest tipus d'establiments. La resta de subsectors tenen una incidència molt menor pel que fa al consum de bosses de plàstic: el comerç mixt representa el 12,5% de les bosses consumides, el quotidià no alimentari suposa el 5,5%, l'equipament de la llar, el 4,9%; l'equipament de la persona, el 2,9%; l'automoció i els carburants, l'1,3%; el lleure i la cultura, l'1,2%, i el 0,7% correspon a altres subsectors.

Respecte de les dades de 2007, s'ha produït una reducció del consum de bosses en totes les tipologies d'establiments, sobretot en els hipermercats (38,2%) i en els supermercats (34,4%). La reducció en el comerç urbà (19,2%) i en els grans magatzems (11,4%) ha estat menor.

La reducció d'un 30,4% del consum per càpita de bosses de plàstic de nanses d'un sol ús a Catalunya s'ha produït per una confluència de factors: d'una banda, l'impuls de mesures de prevenció per part de l'Agència de Residus de Catalunya, que ha atorgat subvencions a projectes d'ens locals, d'entitats sense ànim de lucre i d'universitats per posar en marxa actuacions per reduir els residus. I de l'altra, l'entrada en vigor del Pacte per la Bossa i la implementació de diverses mesures de prevenció per part del sector de la distribució en els seus establiments; així com les accions i campanyes de sensibilització portades a terme per entitats de tot tipus (ecologistes, de consumidors, socials, etc.). I, per acabar, l'augment de la consciència de l'ús massiu i indiscriminat de bosses de plàstic per part de la ciutadania, que progressivament va incorporant hàbits de consum més responsables i sostenibles.

La metodologia d'avaluació emprada en aquest estudi ha estat la mateixa que es va utilitzar en l'estudi de l'any 2007. Així, s'ha recollit informació mitjançant enquestes personalitzades en els supermercats, hipermercats i grans magatzems, i en 400 establiments comercials, ubicats en els mateixos àmbits que en l'anterior estudi.

La reducció d'un 30,4% del consum de bosses de plàstic de nanses d'un sol ús a Catalunya l'any 2009 indica que les mesures implementades en el marc de l'entrada en vigor del Pacte per la Bossa estan donant resultat. Així, la posada en marxa per part de diversos establiments de mesures de prevenció pel que fa a la distribució gratuïta de bosses de plàstic, així com la major oferta de productes alternatius per a transportar la compra (carretons, cabassos, capses de cartró, bosses reutilitzables, compostables, etc.) estan incidint en els hàbits de consum de la ciutadania. L'objectiu del Govern és reduir el consum d'aquest tipus de bosses un 50% l'any 2012, respecte de les dades de 2007.

Article: MónSOStenible
Font: Departament d'Agricultura, Alimentació i Món Rural

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook