Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Informació de la Imatge
Autor:
Corbis
Descripció:
Les mines de Bauxita s'exploten a cel obert, per això l'impacte ambiental afecta al 100% de la flora i gran part de la fauna.

Pijiguaos, Venezuela
Pijiguaos, Venezuela - Corbis - Les mines de Bauxita s'exploten a cel obert, per això l'impacte ambiental afecta al 100% de la flora i gran part de la fauna. -