Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La serra de Montsant té una elevada diversitat biològica i escàs grau d?artificialització, configura un paisatge singular i de gran valor que conté espècies vegetals d?especial interès i esdevé alhora una de les principals reserves de fauna de les serralades litorals mediterrànies. Alhora, el paisatge de Montsant integra intrínsecament una sèrie de valors intangibles com ara la tranquil·litat, el silenci, o la contemplació de la natura. Són, en definitiva, valors que formen part del que coneixem com a patrimoni cultural immaterial, i que en el cas de la serra de Montsant cal associar, sens dubte, a la càrrega espiritual de la muntanya que històricament ha estat present i que el propi topònim recull (Mont-sant: "muntanya santa"). De fet, el Parc Natural de Montsant, seguint les recomanacions de la Iniciativa DELOS impulsada per la UICN (màxim òrgan internacional de conservació de la natura), ha incorporat en la gestió i planificació un reconeixement sobre com aquests valors culturals i espirituals de Montsant són positius per a la conservació de la natura
La serra de Montsant té una elevada diversitat biològica i escàs grau d?artificialització, configura un paisatge singular i de gran valor que conté espècies vegetals d?especial interès i esdevé alhora una de les principals reserves de fauna de les serralades litorals mediterrànies. Alhora, el paisatge de Montsant integra intrínsecament una sèrie de valors intangibles com ara la tranquil·litat, el silenci, o la contemplació de la natura. Són, en definitiva, valors que formen part del que coneixem com a patrimoni cultural immaterial, i que en el cas de la serra de Montsant cal associar, sens dubte, a la càrrega espiritual de la muntanya que històricament ha estat present i que el propi topònim recull (Mont-sant: