Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Una Escola Verda és un centre que ha rebut un distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d'actuacions vinculat amb l'educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper. Així doncs, un dels propòsits és la participació activa del centre en projectes de millora ambiental, arribant a esdevenir un motor de la sostenibilitat a escala local
Una Escola Verda és un centre que ha rebut un distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d'actuacions vinculat amb l'educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper. Així doncs, un dels propòsits és la participació activa del centre en projectes de millora ambiental, arribant a esdevenir un motor de la sostenibilitat a escala local -  -  -