Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La proposta de la UE coincideix en el temps amb la represa de campanyes com la de Protectores de la Tierra que promouen una reforma del codi penal internacional per a la inclusió de l'ecocidi com un dels crims contra la humanitat ja que un dels problemes de base és precisament la dificultat de jutjar els delectes ambientals per la via penal enlloc de la civil
La proposta de la UE coincideix en el temps amb la represa de campanyes com la de Protectores de la Tierra que promouen una reforma del codi penal internacional per a la inclusió de l'ecocidi com un dels crims contra la humanitat ja que un dels problemes de base és precisament la dificultat de jutjar els delectes ambientals per la via penal enlloc de la civil -  -  -