Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La Comissió continuarà ajudant els estats membres amb una plataforma per als debats estratègics dels professionals judicials i policials, així com suport financer. Finalment, donat que els delictes ambientals són un fenomen d?abast mundial, la Comissió continuarà fomentant la cooperació internacional en aquest àmbit
La Comissió continuarà ajudant els estats membres amb una plataforma per als debats estratègics dels professionals judicials i policials, així com suport financer. Finalment, donat que els delictes ambientals són un fenomen d?abast mundial, la Comissió continuarà fomentant la cooperació internacional en aquest àmbit -  -  -