Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La proposta presentada per la Comissió defineix nous delictes ambientals de la Unió Europea, com ara el comerç il·legal de fusta, el reciclat il·legal de vaixells o l'extracció il·legal d'aigües. A més, la proposta aclareix les definicions vigents de delictes ambientals, amb la qual cosa reforça la seguretat jurídica.
La proposta presentada per la Comissió defineix nous delictes ambientals de la Unió Europea, com ara el comerç il·legal de fusta, el reciclat il·legal de vaixells o l'extracció il·legal d'aigües. A més, la proposta aclareix les definicions vigents de delictes ambientals, amb la qual cosa reforça la seguretat jurídica. -  -  -