Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Test&Drive ha estat una de les activitats estrelles de la fira, en la que la ciutadania ha realitzat més de 800 proves de vehicles elèctric i híbrids endollables (cotxes, motos, bicis i patinets) durant el dissabte i el diumenge
El Test&Drive ha estat una de les activitats estrelles de la fira, en la que la ciutadania ha realitzat més de 800 proves de vehicles elèctric i híbrids endollables (cotxes, motos, bicis i patinets) durant el dissabte i el diumenge -  -  -