Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'ampliació de l'àrea de protecció de contaminació lumínica del Parc Natural del Montsant incorpora vint municipis de l'entorn del parc, inclòs Falset, la capital del Priorat, que es converteix en l'única comarca de Catalunya que ha apostat en la seva totalitat per un projecte de protecció envers la contaminació lumínica.
L'ampliació de l'àrea de protecció de contaminació lumínica del Parc Natural del Montsant incorpora vint municipis de l'entorn del parc, inclòs Falset, la capital del Priorat, que es converteix en l'única comarca de Catalunya que ha apostat en la seva totalitat per un projecte de protecció envers la contaminació lumínica. -  -  -