Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La consellera Jordà ha recordat que ·Catalunya va ser capdavantera amb la prevenció de la contaminació lumínica, aprovant al 2001 la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn". En aquest sentit, Jordà ha afegit que "volem seguir per aquest camí i, per això, en aquesta legislatura tirarem endavant la Llei de qualitat atmosfèrica"
La consellera Jordà ha recordat que ·Catalunya va ser capdavantera amb la prevenció de la contaminació lumínica, aprovant al 2001 la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn