Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El canvi climàtic i la degradació del medi ambient són una amenaces existencials a les què s'enfronta tant Europa com la resta del món
El canvi climàtic i la degradació del medi ambient són una amenaces existencials a les què s'enfronta tant Europa com la resta del món  -  -  -