Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (XCTEJ) la modificació del decret continua permetent l'ocupació de terres de conreu pels parcs de renovables i això compromet la sobirania alimentària de Catalunya i al mateix temps redueix el nombre de families pageses i ramaderes. Per la XCTEJ el nou decret aprovat aquest dimarts perpetua el model energètic del segle XX basat en grans empreses que controlen l'energia i no impulsa la recerca ni la innovació, no inclou mesures de protecció del paisatge ni dels entorns del patrimoni cultural deixant desprotegits espais naturals d'alt valor, no inclou cap mesura que prioritzi l'aprofitament dels espais antropitzats per a la la instal·lació de grans projectes de renovables, ni inclou mesures que limitin la concentració de projectes sobre determinats territoris i comarques. Finalment, la XCTEJ recorda que la Directiva europea UE 2018/2001 determina que la políticade desplegament de renovables ha d?inclouremecanismes de participació de les persones i entitats afectades i diu que "el nou decret no inclou cap mesura de participació de la ciutadania afectada pels impactes negatius deles grans centrals de renovables"
Segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (XCTEJ) la modificació del decret continua permetent l'ocupació de terres de conreu pels parcs de renovables i això compromet la sobirania alimentària de Catalunya i al mateix temps redueix el nombre de families pageses i ramaderes. Per la XCTEJ el nou decret aprovat aquest dimarts  perpetua el model energètic del segle XX basat en grans empreses que controlen l'energia i no impulsa la recerca ni la innovació, no inclou mesures de protecció del paisatge ni dels entorns del patrimoni cultural deixant desprotegits espais naturals d'alt valor, no inclou cap mesura que prioritzi l'aprofitament dels espais antropitzats per a la la instal·lació de grans projectes de renovables, ni inclou mesures que limitin la concentració de projectes sobre determinats territoris i comarques.  Finalment, la XCTEJ recorda que la Directiva europea UE 2018/2001 determina que la políticade desplegament de renovables ha d?inclouremecanismes de participació de les persones i entitats afectades i diu que