Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El coordinador del projecte i investigador del CREAF, Marc Gràcia. indica que han "calculat que si tota la superfície agrària i de pastura de Catalunya fes una transició a pràctiques regeneratives, es compensarien completament les emissions anuals de CO2 del sector agrícola català?. Per Gràcia ?és urgent transformar el model agroalimentari intensiu perquè passi de ser un dels causants principals del canvi climàtic a ser un gran aliat?,La comunitat experta reclama que la transició d'un model a un altre ha de ser un objectiu a curt termini, encara que reconeix que el canvi pot resultar difícil, perquè implica un gran suport social, econòmic i polític.
El coordinador del projecte i investigador del CREAF, Marc Gràcia. indica que han