Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Pla integral de gestió de l?aigua dolça del delta de l?Ebre ha estat presentat aquest matí pel vicepresident del Govern i conseller d?Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera d?Agricultura, Teresa Jordà
 El Pla integral de gestió de l?aigua dolça del delta de l?Ebre ha estat presentat aquest matí pel vicepresident del Govern i conseller d?Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera d?Agricultura, Teresa Jordà -  -  -