Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Lynn Margulis, biòloga, pensadora, ha obtingut la Menció d'Honor,NAT per les seves aportacions en el camp de la biologia evolutiva que van agitar les aigues de la interpretació del món viu en formular una teoria que situava la simbiosi i la cooperació com a motor clau de l?evolució així com per la seva gran tasca pedagògica i divulgativa
Lynn Margulis, biòloga, pensadora, ha obtingut la Menció d'Honor,NAT per les seves aportacions en el camp de la biologia evolutiva que van agitar les aigues de la interpretació del món viu  en formular una teoria que situava la simbiosi i la cooperació com a motor clau de l?evolució  així com per la seva gran tasca pedagògica i divulgativa -  -  -