Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Ramon Folch ha estat distin git amb el Premi NAT per la seva tasca de recerca, divulgació i defensa de la biodiversitat i el medi ambient a casa nostra i a escala global, per la creació d?innovadores eines científiques i educatives al servei de naturalistes i ecòlegs aglutinant experts i per l?impacte que la seva labor ha tingut en molts àmbits professionals i en la sensibilització de la societat envers la natura
Ramon Folch  ha estat distin git amb el Premi NAT per la seva tasca de recerca, divulgació i defensa de la biodiversitat i el medi ambient a casa nostra i a escala global, per la creació d?innovadores eines científiques i educatives al servei de naturalistes i ecòlegs aglutinant experts i per l?impacte que la seva labor ha tingut en molts àmbits professionals i en la sensibilització de la societat envers la natura -  -  -