Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Amb motiu de l'inesperat traspàs d'en Rafel Llussà, degà de la Facultat de Lletres, el 2014 es va penjar d'aquest arbre, per homenejar Llussà, la traducció catalana del poema de J.W.Goethe composat el 15 de setembre de 1815 i que porta el nom de l'arbre: "Ginkgo biloba"
Amb motiu de l'inesperat traspàs d'en Rafel Llussà, degà de la Facultat de Lletres, el 2014 es va penjar d'aquest arbre, per homenejar Llussà, la traducció catalana del poema de J.W.Goethe composat el 15 de setembre de 1815 i que porta el nom de l'arbre: