Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Pla estratègic de valorització de l?avellana fixava els objectius necessaris per posar en valor la producció i garantir la viabilitat econòmica de l?avellana. La consellera Jordà, que ha visitat un camp d'avellaners a Constantí, ha explicat que, per aconseguir-ho, calia crear un òrgan que coordinés el desenvolupament d?aquestes accions i, per això, s?ha creat l?Oficina de l?Avellana, que treballarà de manera vinculada amb el sector. Així, ha incidit en el fet que ?aquest és un compromís assolit en què hi estem treballant a fons per treure l?avellana de la crisi que pateix fa anys?
El Pla estratègic de valorització de l?avellana fixava els objectius necessaris per posar en valor la producció i garantir la viabilitat econòmica de l?avellana. La consellera Jordà, que ha visitat un camp d'avellaners a Constantí, ha explicat que, per aconseguir-ho, calia crear un òrgan que coordinés el desenvolupament d?aquestes accions i, per això, s?ha creat l?Oficina de l?Avellana, que treballarà de manera vinculada amb el sector. Així, ha incidit en el fet que ?aquest és un compromís assolit en què hi estem treballant a fons per treure l?avellana de la crisi que pateix fa anys? -  -  -