Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'hidrogen, l'element més abundant en l'univers, és un vector energètic de gran versatilitat i està cridat a tenir un paper molt important en el transport, i l'emmagatzematge. Una de les claus per la seva implantació, a banda de rebaixar els costos de producció, són les piles de combustible. En aquestes piles es desenvolupa un procés anomenat electròlisi inversa mitjançant el qual l'hidrogen reacciona amb l'oxigen. L'hidrogen prové d'un o diversos dipòsits del vehicle, mentre que l'oxigen es capta de l'aire ambiental. L'únic derivat d'aquesta reacció és l'energia elèctrica generada, calor i aigua, que s'expulsa en forma de vapor pel tub d'escapament amb zero emissions contaminants
L'hidrogen, l'element més abundant en l'univers, és un vector energètic de gran versatilitat i està cridat a tenir un paper molt important en el transport, i l'emmagatzematge. Una de les claus per la seva implantació, a banda de rebaixar els costos de producció, són les piles de combustible. En aquestes piles es desenvolupa un procés anomenat electròlisi inversa mitjançant el qual l'hidrogen reacciona amb l'oxigen. L'hidrogen prové d'un o diversos dipòsits del vehicle, mentre que l'oxigen es capta de l'aire ambiental. L'únic derivat d'aquesta reacció és l'energia elèctrica generada, calor i aigua, que s'expulsa en forma de vapor pel tub d'escapament amb zero emissions contaminants -  -  -