Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Parlament Europeu ha donat suport a un augment de l'objectiu climàtic de la Unió Europea amb una reducció del 60% de les emissions fins a 2030
El Parlament Europeu ha donat suport a un augment de l'objectiu climàtic de la Unió Europea amb una reducció del 60% de les emissions fins a 2030 -  -  -