Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Segons els organitzadors de la protesta l'Assemblea Ciutadana "és l'única manera de tirar endavant polítiques que tinguin en compte les particularitats del nostre territori i població", perquè "l'emergència climàtica i ecològica, per la seva naturalesa, va més enllà de les fronteres municipals i estatals, però no se li pot fer front sense escoltar les necessitats i problemàtiques concretes de cada territori en la seva diversitat", s'afirma en el mateix comunicat
Segons els organitzadors de la protesta l'Assemblea Ciutadana