Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
A la platja, els residus que més es van trobar van ser burilles i plàstics de mida petita, mentre que a la riera es van trobar peces de plàstic de mida mitjana, tovallons de paper i envasos d?aliments de diversos tipus, així com diversos residus de materials usats per a embalar. Pel que fa a la vall de Montjoi, destaquen els trossos de plàstics i restes de ferralla oxidada. L?estat dels residus indicava que portaven força temps allà des que algú els va abocar intencionadament. Entre setembre i octubre es preveu organitzar l?última recollida dins del projecte, concretament a la zona del Paratge d?Interès Natural de l?Albera
 A la platja, els residus que més es van trobar van ser burilles i plàstics de mida petita, mentre que a la riera es van trobar peces de plàstic de mida mitjana, tovallons de paper i envasos d?aliments de diversos tipus, així com diversos residus de materials usats per a embalar.   Pel que fa a la vall de Montjoi, destaquen els trossos de plàstics i restes de ferralla oxidada. L?estat dels residus indicava que portaven força temps allà des que algú els va abocar intencionadament.   Entre setembre i octubre es preveu organitzar l?última recollida dins del projecte, concretament a la zona del Paratge d?Interès Natural de l?Albera -  -  -