Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Alejandra Morán-Ordóñez, ecòloga del paisatge i investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) a la unitat mixta de recerca InForest (CTFC-CREAF), va completar el seu doctorat a la Universitat de León sobre los cambios eels canvis en els usos del sòl a les muntanyes cantàbriques. Com a treballadora postdoctoral va anar a Australia, a la Monash University i després a la Universidad de Melbourne, al Centre d'Excelència per a les Decisions Ambientals (CEED) de l'Australian Research Council (ARC)
Alejandra Morán-Ordóñez, ecòloga del paisatge i investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) a la unitat mixta de recerca InForest (CTFC-CREAF), va completar el seu doctorat a la Universitat de León sobre los cambios eels canvis en els usos del sòl a les muntanyes cantàbriques. Com a treballadora postdoctoral va anar a Australia, a la Monash University i després a la Universidad de Melbourne, al Centre d'Excelència per a les Decisions Ambientals (CEED) de l'Australian Research Council (ARC) -  -  -