Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Per evitar que l'escalfament global mitjà no superi l'1,5º hem de reduir de forma dràstica les emissions de CO2
Per evitar que l'escalfament global mitjà no superi l'1,5º hem de reduir de forma dràstica les emissions de CO2  -  -  -