Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els cursos «Risc ambiental: emergència climàtica i COVID 19» coordinat pel Dr. Martí Boada i Juncà de la UAB, «Sostenibilitat i medi ambient. Planeta Terra» coordinat per la Dra. Núria Ferrer i Anglada de la UPC i «Cignes negres, pobresa, desigualtats, canvi climàtic, catàstrofes naturals, crisi, atur, fam, guerres, refugiats: el món va cada cop pitjor? O no?» coordinat pel Dr. Oscar Mascarilla i Miró de la UB, han estat els programes en clau ambiental que s'han ofert a la Unversitat Catalana d'Estiu que enguany també ha ofert un curs específic sobre Salut i Covid 19. I precisament debut a la crisi sanitària, per primera vegada l'oferta de la UCE ha inclòs sessions en linia
Els cursos «Risc ambiental: emergència climàtica i COVID 19» coordinat pel Dr. Martí Boada i Juncà de la UAB, «Sostenibilitat i medi ambient. Planeta Terra» coordinat per la Dra. Núria Ferrer i Anglada de la UPC i «Cignes negres, pobresa, desigualtats, canvi climàtic, catàstrofes naturals, crisi, atur, fam, guerres, refugiats: el món va cada cop pitjor? O no?» coordinat pel Dr. Oscar Mascarilla i Miró de la UB, han estat els programes en clau ambiental que s'han ofert a la Unversitat Catalana d'Estiu que enguany també ha ofert un curs específic sobre Salut i Covid 19. I precisament debut a la crisi sanitària, per primera vegada l'oferta de la UCE ha inclòs sessions en linia -  -  -