Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El curs «Sostenibilitat i medi ambient. Planeta Terra» coordinat per la Dra. Núria Ferrer i Anglada de la UPC, ha tingut com a ponents l'enginyer químic Francesc Castells de la Universitat Rovira i Virgili, el físic Xavier Obradors, director de l?Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB, CSIC, el catedràtic d'Enginyeria Ambiental Jose Ma Baldasano, de la UPC i Barcelona Supercomputing Center, el biòleg Jofre Carnicer del Departament d'Ecologia Evolutiva de la UB, el biòleg Joandomènec Ros de la UB i l'Institut d?Estudis Catalans i l'ambientòleg Arnau Queralt director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya CADS, de la Generalitat de Catalunya
El curs «Sostenibilitat i medi ambient. Planeta Terra» coordinat per la Dra. Núria Ferrer i Anglada de la UPC, ha tingut com a ponents l'enginyer químic Francesc Castells de la Universitat Rovira i Virgili, el físic Xavier Obradors, director de l?Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB, CSIC, el catedràtic d'Enginyeria Ambiental Jose Ma Baldasano, de la UPC i Barcelona Supercomputing Center,  el biòleg Jofre Carnicer del Departament d'Ecologia Evolutiva de la UB, el biòleg Joandomènec Ros de la UB i l'Institut d?Estudis Catalans i l'ambientòleg Arnau Queralt director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya CADS, de la Generalitat de Catalunya -  -  -