Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Al món hi ha més de 5000 pobles indígenes pertanyents a fins a 90 països diferents que parlen fins a un total de 7000 llengües del món. Els pobles indígenes han heretat i practiquen cultures i formes úniques de relacionar-se amb la gent i el medi ambient
Al món hi ha més de 5000 pobles indígenes pertanyents a fins a 90 països diferents que parlen fins a un total de 7000 llengües del món. Els pobles indígenes han heretat i practiquen cultures i formes úniques de relacionar-se amb la gent i el medi ambient -  -  -