Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Malgrat la negativa de la Generalitat a construir la incineradora, per la Plataforma Anti-Incineradora la lluita contra el projecte no s'acaba i demanen que hi hagi una consulta:
Malgrat la negativa de la Generalitat a construir la incineradora, per la Plataforma Anti-Incineradora la lluita contra el projecte no s'acaba i demanen que hi hagi una consulta:  -  -  -